Bulgarritory - Hannibal 
Bulgarritory - Sound 

Hannibal Barca, was a Carthaginian general, considered one of the greatest military commanders in history. His father Hamilcar Barca was the leading Carthaginian commander during the First Punic War.......................
.Ханибал Барка, бил генерал от Картаген, считан за един от най-великите военни командири в историята. Баща му Хамилкар Барка е бил водещият картагинския командир по време на Първата пуническа война.

Коментари