Fin Bulgaria - Risen from the dust 
FIN BULGARIA KOLKO ZOMBITA VIJDATE 
TEXT

Fallen World 
there was a rumor that someone had risen
Pontius Pilate scared he did not know what was going on
the terrible judgment for the evil souls comes
risen in fatherly land a strange thing unseen by now

Risen from the dust ready to return justice
a man who is now god of the gods has risen
a soul made of iron rises on the third day

Risen from the dust the pure reality
Risen iron god a new beginning for mankind

..................................................................

Падащият свят
имаше слухове, че някой е възкръснал
Понтиус Пилат се уплаши, че не знае какво става
ужасният съд за злите души идва
възкръсна в бащината земя странно нещо, което не се виждаше досега

Възкръсна от праха, готов да върне правосъдието
един човек, който сега е бог на боговете
в третия ден се издига душа с желязна ръка

Възкръсна от праха чистата реалност
железен бог ново начало за човечеството

Коментари