Fin Bulgaria Kotka na sinjir 2 
Fin Bulgaria Do it yourself 

Три синджира роби 
след тях котка на синджир 
котка на синджир завързан 
даже я поведох по колоната 
мислех че ми носи късмет 

да ама не носи 
котка на синджир 
котка на синджир 

котка на синджир котка на синджир

Коментари