Fin Bulgaria and Hellbobz I wanna Thrash TEXT
Водата пред мен е
любов надежда не и истинска
сила спасение предателство гроб
предателство гроб живот
водата пред мен е ври и кипи

I wanna Thrash
I wanna Thrash
I want to Thrash
Водата пред мен е
любов надежда не и истинска
сила спасение предателство гроб
предателство гроб живот
водата пред мен е ври и кипи
I wanna Thrash
I wanna Thrash
I want to Thrash

Коментари