Fin Bulgaria Ratahakunamatata
Ratahakunamatata
Представете си преживели на тази земя греховна
е съществувало по рано преди петата световна
мъртъв град живи хора живи легенди

Представете си преживели на тази земя греховна
е съществувало по рано преди петата световна
мъртъв град живи хора живи легенди

Представете си преживели на тази земя греховна
е съществувало по рано преди петата световна
мъртъв град живи хора живи легендиКоментари